www.jolingva.lt info@jolingva.lt
 UAB „Jolingva“ įkurta 2005m. Įmonės pagrindinė veikla – suaugusiųjų neformalus švietimas. Savo veiklą  pradėjusi kaip anglų kalbos mokykla, šiuo metu plečia dėstomų dalykų skaičių ir pradeda organizuoti Lietuvos istorijos kursus Vilniuje.

Nuo 2006 m. Jolingva aktyviai dalyvauja mokymosi visą gyvenimą programoje, yra inicijavusi ir koordinavusi ES projektus švietimo srityje, organizavusi tarptautinį seminarą seminarą “FILMS FOR CHANGE: ANALYSIS,  SCRIPTWRITING, SHOOTING”  (Projekto nr. LLP-GRU-SO-2011-LT-00019, kuriame dalyvavo besimokantieji iš 10 šalių.

2007-2009 metais koordinavo  Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą ’’SOCIAL INTERGRATION  BY LEARNING EUROPEAN LANGUAGES THROUGH THE ARTS”. Projekte dalyvavo  5 šalys. (Projekto nr. LLP-GRU-MP-2007-LT-00010). Švietimo mainų paramos fondas šį projektą pripažino  kokybiškiausiai įgyvendintu Grundtvig projektu Lietuvoje 2010m.

2010-2012 metais  koordinavo  Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą “MAKING AND ANALYZING FILMS – AN INNOVATIVE INSTRUMENT FOR SOCIAL INCLUSION AND LEARNING LANGUAGES”. Projekte dalyvavo  6 šalys.  (Projekto nr. LLP-GRU-MP-2010-LT00156). 2013m. Europos suaugusiųjų švietimo asociacija (EAEA) šį projektą pripažino  geriausiu  Europoje.

Šiuo metu ,,Jolingva” koordinuoja Nordplus Adult programos  mobilumo  projektą (NPAD-2013/10030) „SOCIAL INTERGRATION OF DISADVANTAGED PEOPLE BY EXPLORING NORDIC AND  BALTIC   MYTHS AND LEGENDS“.Projekte dalyvauja  4 šalys.

Švietimo mainų paramos fondas yra įteikęs padėką organizacijai už kokybiškiausiai įgyvendintus Grundtvig programos projektus 2008-2013m
 

© 2011 Jolingva. Tel. (8-618) 60702. El. paštas: info@jolingva.lt.     Įmonės kodas:   300129724,   Vydūno  g. 7-56, Vilnius LT-06209      Dizainas SRS